financiëel


Wie ga dat betalen ? 

We hebben een heel financiëel plan om ons project te kunnen betalen. 

We hebben al wat spaarcenten kunnen  verzamelen, we kregen steun van sympathisanten en  heel wat leningen drongen zich op, zo hebben we bij onze bevriende vereningingen, LG, KVLV, Jeugdhaart en de Chiro een lening kunnen afsluiten. De gemeente en het CJT heeft ons ook een lening toegekend.  Met onze blijvende activiteiten en het verhuur van het nieuwe lokaal zouden we ons lokaal op 16 jaar afbetalen. 

Bij lenen moeten we terugbetalen natuurlijk, en we zijn er nog lang niet, wil jij ons financiëel steunen? Dit kan je fiscaal erg voordelig, lees onderaan verder. 

Alvast bedankt

Hoe aangeven dat u ons wil steunen of sponsoren?

Sponsoring

Stuur ons een mailtje met uw gegevens (naam, adres, telefoon, email, welk aandeel/bedrag?) en stort uw bijdrage (zie onderaan deze pagina).

1. Dakaandeel = € 10 (cash)

- ‘dakcertificaat’ + meter- of peterschap van een stuk dak.

- NIET fiscaal aftrekbaar, NIET storten naar scouts en gidsen vlaanderen.

Uw bijdrage doet ons uit ons dak gaan!

2. Deuraandeel = € 40

- ‘deurcertificaat’ + meter- of peterschap van een deur;

- sleutelhangertje onder de vorm van een deur;

- deze bijdrage is fiscaal aftrekbaar => fiscaal attest.

Met deze bijdrage opent u een deur aan mogelijkheden!

3. Raamaandeel = € 5/maand gedurende 5 jaar = € 300

- ‘raamcertificaat’ + meter- of peterschap van een raam;

- flesje wijn op Scoutskermis gedurende 5 jaar;

- gratis inkom op onze jaarlijkse ‘Bouwfuif’;

- uitnodiging voor openingsreceptie nieuwe lokalen;

- deze bijdrage is jaarlijks fiscaal aftrekbaar (€ 60/jaar) => fiscaal attest.

Met het raamaandeel richt u uw blik op de toekomst.

4. Gouden aandeel = vrije gift vanaf € 300

- ‘gouden certificaat’ + meter- of peterschap van interieuritem naar keuze (koeling, vuur, wc-bril, …);

- flesje cava op Scoutskermis gedurende 5 jaar;

- gratis inkom op onze jaarlijkse ‘Bouwfuif’;

- uitnodiging voor openingsreceptie nieuwe lokalen;

- deze bijdrage is fiscaal aftrekbaar => fiscaal attest.

Info voor sponsors:

Om uw bijdrage fiscaal aftrekbaar te maken dient u te storten aan Scouts en Gidsen Vlaanderen, u kan hier een overschrijvingsformulier terugvinden.

Scouts en gidsen Vlaanderen zal tijdig een fiscaal attest naar u toesturen dat u bij uw belastingaangifte kan steken. U moet uw gift dan onder een aparte code ingeven op uw belastingsbrief, waardoor u 45% kan terugtrekken. Deze code wordt vermeld op de brief die u van Scouts en Gidsen Vlaanderen krijgt.

U moet uw bijdrage niet in 1 keer storten, dit kan gespreid over het jaar MAAR dient minstens 40€/jaar te zijn om fiscaal aftrekbaar te zijn.

Info voor zelfstandigen die willen sponsoren:

Als zelfstandige kan u ons ook fiscaal voordelig sponsoren, dit is zelfs 100% aftrekbaar onder de noemer van 'publiciteitskosten'!

U mag ons een bedrag cash of via overschrijving op onze eigen bankrekening bezorgen samen met een reklammeke.

In ruil daarvoor krijgt u een kwijting waarin we bevestigen dat wij geld van u ontvangen hebben voor het plaatsen van publiciteit.

De publiciteit zal verschijnen in ons 4 maandelijks magazine sclipo, waar u best een kopie van bewaart als bewijsmateriaal. Dit is eenvoudig aangezien u zelf ook het magazine vnml. digitaal zal ontvangen in uw mailbox.