"De kater komt later"

Deze zomer is er veel te doen geweest rond jeugdbewegingen en (il)legale drugs. Ook wij voelen hierrond spanningen hangen, daarom hebben wij speciaal voor u ons beleid nog eens extra aangescherpt! Hieronder leest u een korte samenvatting van "de kater komt later". Een beleid dat al meerdere jaren van kracht is binnen scouts Lille - Poederlee, en met het begin van dit scoutsjaar nog eens volledig vernieuwd is.

Tevens krijgen wij vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen ook veel hulp en suggesties rondom dit onderwerp, dit ondermeer door "bar - belangrijke alcohol richtlijnen" waarop wij onze "Kater komt later" gebaseerd hebben.

Indien u toch nog met vragen, opmerkingen, twijfels of wat da ook zit, aarzel dan niet om ons te contacteren! Ook wij vinden dit een erg belangrijk onderwerp, en willen hier zoveel mogelijk duidelijkheid rond.

Een vraag die vast wel eens gesteld is geweest als ouder zijnde:

”Krijgt mijn zoon alcohol/tabak tijdens een Scoutsactiviteit?”

Ons nieuwe drank- en tabaksbeleid is reeds vanaf het begin van het Scoutsjaar ’15-’16 ingevoerd. Hierbij gelden afspraken/wetten zoals in de rest van het universum.

Voor een kapoentje t.e.m. een verkenner is het ten strengste verboden om gebruik te maken van alcohol, tabak en drugs tijdens een activiteit. Bij onze oudste kindjes is dit niet zo eenvoudig.

Jins zijn verboden om gebruik te maken van/onder invloed te zijn van zowel alcohol als drugs tijdens een activiteit. Na een activiteit is alcohol en tabak toegestaan op een volwassen manier als dit niet hinderlijk is voor anderen. Op een weekend/kamp is alcohol en tabak toegestaan na de laatste activiteit van de dag. Op werkactiviteiten is alcohol en tabak niet verboden als gebruik ervan verantwoord blijft. Deze bovenstaande regels gelden enkel als het gebruik niet in het zicht is van kapoenen, welpen, jong-verkenners en verkenners.

Uiteraard zijn er voor de leiding ook regels die gevolgd dienen te worden. Alcohol en tabak is verboden tijdens activiteiten. Na een activiteit is alcohol en tabak toegestaan is indien dit niet in het zicht is van de leden die nog geen jin zijn. Op kamp/weekend is tabak toegestaan na de laatste activiteit. Alcohol wordt pas genuttigd als onze kindjes in hun bedje liggen. Op deze activiteiten zoals een kamp en een weekend zijn er ten minste twee BOBs per dag die indien nood paraat staan voor mogelijke ongevallen, doktersbezoeken, … Op werkactiviteiten is alcohol en tabak niet verboden.

ILLEGALE DRUGS ZIJN TEN STRENGSTE VERBODEN

Bij gebruik van illegale drugs wordt er onmiddellijk voor direct uitsluitsel gekozen.

Met vriendelijke groet

Groepsploeg ’15-‘18