Administratie

LIDGELD

Het lidgeld voor het scoutsjaar van 2023 - 2024 bedraagt 45 euro per kind. Hierin zit het nationale lidgeld van 42,5 euro bestemd voor Scouts & Gidsen Vlaanderen. Daarmee ben je verzekerd tijdens elke scoutsactiviteit en kunnen we beroep doen op de dienstverlening van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Om een deel van onze werkingskost voor de groep te dekken zoals onderhoud van lokalen en materiaal, vragen we hier bovenop een extra bedrag van 2,5 euro. In tegenstelling tot de vorige jaren zijn de jaartekens, schildjes en taktekens voor op je scoutshemd vanaf nu allemaal inbegrepen in het lidgeld. 

U kan het lidgeld betalen door de som te storten of over te schrijven op onze groepsrekening BE42 9734 8157 7954 of te bezorgen aan de takleiding, liefst voor vrijdag 13 oktober 2023. Indien u het lidgeld stort, gelieve dan ook de tak en de naam van uw zoon te vermelden.

Wij hopen dat deze en andere kosten van scouting betaalbaar zijn voor u. Mocht dat niet zo zijn, dan zoeken wij in alle vertrouwen graag mee naar een oplossing hiervoor. We danken u alvast voor het vertrouwen in onze werking en kijken er naar uit om samen met uw zonen voluit plezier te beleven van alweer een nieuw jaar scouting!


MEDISCHE FICHE

Sinds heden is het mogelijk om de medische fiche online in te vullen! Hierdoor kan u de fiche aanpassen wanneer nodig en blijft deze up-to-date. Hoe gaat dit in zijn werk?

​Klik HIER voor de handleiding voor het invullen van de individuele steekkaart

De medische fiche online bekijken en aanpassen kan HIER.


FISCAAL ATTEST - Tegemoetkoming kampgeld

Voor een attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen van minder dan 12 jaar in de Europese Economische Ruimte betaald in inkomstenjaar 2021 kan je terecht bij de takleiders. (Enkel als je zoon mee op kamp is geweest.)


PRIVACYBELEID

Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe wetgeving in verband met privacy: de GDPR. Meer informatie in verband met deze privacywetgeving kan u HIER vinden.

U kan ook ons eigen Privacybeleid nalezen.