Over ons

VVKSM - een brokje geschiedenis

We schrijven 1913 ... Zes jaar nadat Baden Powell in Groot-Brittannië de scoutsbeweging oprichtte, sticht Georges de Hasque de eerste Vlaamse, Katholieke scoutsgroep in Antwerpen. De Vlaamse gidsen volgden enkele jaren later.

In de voorbije jaren bleven we niet stilzitten. Scouting is altijd in beweging. Dat moet ook, willen we blijven meespelen in een maatschappij die voortdurend evolueert. De basisideeën van scouting zijn niet zoveel veranderd, de 'vaste waarden' bieden ook vandaag nog houvast. Maar de manier waarop we aan scouting doen, is niet meer dezelfde als tachtig jaar terug. Accenten zijn verschoven, thema's werden uitgediept. Aan de werkvormen werd regelmatig gesleuteld. Nieuwe inzichten vernieuwden ook de aanpak.

Scouting groeide ook, en niet alleen in harde cijfers. Er kwamen in de loop der jaren takken bij, zoals de kapoenen en de jins. De AKABE-werking voor andersvaliden zag het daglicht. De scouts en gidsen werden één beweging in 1973. De benaming VVKSM kwam er in 1982. VVKSM staat voor Vlaams Verbond van Katholieke Scouts en Meisjesgidsen.

Vandaag tellen we bij VVKSM 650 groepen met ruim 70.000 leden, waaronder 12.000 leid(st)ers. Daarbij horen ook de 11 zeescoutsgroepen en de 60 AKABE-groepen. Na Chiro en vóór KSJ-KSA-VKSJ is het Vlaams Verbond van Katholieke Scouts en Meisjesgidsen de tweede grootste jeugdbeweging in Vlaanderen.


Voor het ontstaan van onze echte scoutsgroep was er reeds een "rakkersclub", die enkele jonge studenten herbergde als Richard Celis, Jef Haeverans, Mon Ghysels en Stan De Jongh. Deze mannen besloten in 1945 een scoutsgroep op te richten, onder impuls van Richard Celis. Zo kon men een losse verkennerspatrouille in het leven roepen en aan Mon Ghysels werd gevraagd de leiding van dit groepje in handen te nemen. 
Op het einde van het groot verlof van dat stichtingsjaar had men reeds twee losse patrouilles met Richard Celis en Jef Haeverans als patrouille-leiders. Onder de eerste leden had men verder nog: Stan De Jongh, Achiel Geysen, Romain Geysen, Gust Mariën, Leo Haeverans, Frans Baeyens, Marcel Van Rooy, Jos Van De Velden en Jos Goolaerts. Deze losse patrouilles waren aangesloten bij de "Collegetroep 8ste Kempen" uit Herentals, die voor hen alles op administratief vlak regelde.

In de kerstvakantie van 1946 werd er gestart met een bonte avond in het oude gemeente zaaltje. Zo'n avonden zouden vele jaren de enige bron van inkomsten zijn voor de scoutsgroep. Reeds in 1947 trok men voor een zes dagen op patrouillekamp naar Postel en in 1948 ging men naar Gastuche op kamp. In 1949 behaalde Richard Celis zijn leidersbrevet. In 1950 besloot men een onafhankelijke groep te worden. De Lilse afdeling kreeg de naam "21ste-Kempen-Sint-Pieter".
Onvergetelijke uren werden beleefd door de dertig leden tijdens het kamp te Postel onder de leiding van Richard Celis, Jules Anthonis, Stan de Jongh en Achiel Geysen. Het oude huis van Thuur Van Leuven in de Rechtestraat mocht men als heem gebruiken. Er waren slechts enkele weken nodig om dit bouwvallig huisje om te toveren tot een echt scoutslokaal. 
Jules Anthonis kwam in 1952 de rangen van de Lilse padvinders versterken met 15 jongens uit Poederlee. De scoutsgroep bouwde zich verder uit; eigen tenten en kampeermateriaal werd aangekocht en jaarlijks werd er ergens in België op 'kamp' gegaan. In 1955 nam Stan De Jongh de leiding van Richard Celis over en Leo Haeverans werd in 1956 de nieuwe groepsleider. In september van 1956 kwam een nieuwe tak de scoutsgroep vergroten. Er kwam een horde "wolfkens" van 36 eenheden. Luc Baeyens en Jos Willems behaalden het brevet van welpenleider en leidden de horde gedurende de eerste jaren.

In 1957 werd Herman Goetschalckx de nieuwe groepsleider. Ondertussen hadden de scouts hun heem overgeplaatst naar de zolder boven de garage van dokter Goetschalckx. Doch dit lokaal werd te klein voor de 90 aangesloten leden. Doch bij beslissing van het schepencollege van 10 juli 1957 werd een perceel bosgrond aan 't Boskapelleke verhuurd aan de scouts. Onmiddellijk werd alles klaar gemaakt om hier een eigen heem te bouwen. In 1958 kon het lokaal door pastoor Fransen ingezegend worden, nadat de leden zelf de handen uit de mouwen hadden gestoken. Toen werd er ook voor de eerste maal een Vlaamse kermis ingericht en met de opbrengst hiervan kon het heem verder ingericht worden. 
In 1960 werd Guido Van den Bosch de nieuwe groepsleider, die meer dan honderd manschappen in zijn padvindersgroep telde. Begin 1961 werden trommels aangekocht en op 4 maart van datzelfde jaar trok de drumband van de scouts doorheen de straten van de gemeente. De man achter de schermen van dit muziekkorps was Ward Van den Bosch. 
De leiding van de welpen kwam in handen van meisjes: Annemie Van Den Bosch (akela) en Paula Geentjens. Ook de groep van de jong-verkenners kreeg uitbreiding en de bouw van een tweede heem werd noodzakelijk. Nu zaten nog enkel de welpen slecht behuisd en weerom staken de scouts, de oud-leden en de ouders zelf de handen uit de mouwen en op vrijdag 18 april 1975 kon het nieuwe welpenlokaal door onderpastoor nulens ingezegend worden.

De verschillende takken uit de scoutsgroep hebben nu hun eigen lokaal aan de Boskapel.


Bronnen: Lille, het Croatendorp en Onthaalbrochure voor Ouders VVKSM