VZW SCLIPO

Doel van de VZW

De VZW treedt op als beheerder van de lokalen en de daarbij horende terreinen en materiaal.
Tevens is deze ook verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en bijdragen.

De VZW is niet de werking van onze scoutsvereniging op zich, deze blijft in hoofdzaak een feitelijke vereniging.

Bestuur van de VZW

Onze algemene vergadering bestaat uit de groepsraad (groepsleiding en leiding) en de raad van bestuur (RvB).

De algemene vergadering is het beleidsbepalende orgaan en is verantwoordelijk voor alle belangrijke beslissingen en het controleren van de RvB.

De RvB is het bestuursorgaan en deze is verantwoordelijk voor het beheren van de VZW, wat eigenlijk een bijkomstigheid is. Meer concreet zorgt de RvB voor het aansturen van de bouw van de nieuwe scoutslokalen.

Samenstelling van de raad van bestuur:

Voorzitter: Jef Kennis

Penningmeester: Jasper Blockx

Secretaris: Ben Van Gysel

Statuten

Zoals elke VZW hebben wij ook statuten en deze kan je hier raadplegen.